Donesen novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Četvrtak, 30.11.2017. | Propisi
Novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima objavljen je u Narodnim novinama pod brojem 112/17.
Pravilnikom se određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 79/14, 41/15 i 75/15)

Pravilnik možete pogledati ovdje.


POSJETA: 762

Povezane vijesti