GK Split 3: Dogovoreno je smanjenje obuhvata crkve, a Grad Split kao naručitelj će u ponedjeljak pružiti odgovore na sva pitanja!

Petak, 12.01.2018. | Vijesti
Po DPU-u koji je na snazi te se sada mijenja predviđena je crkva i društveni sadržaj (tržnica, parking, zelene površine i sl.)
Stipe Čogelja, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Split 3, reagirao je na priopćenje Društva arhitekata Splita vezano za gradnju crkve u tom kvartu.

- Postupak Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza sjeveroistočno od raskrižja Ulice Bruna Bušića i Poljičke ceste pokrenut je u mandatu prethodnog Gradskog vijeća. Što se tiče predmetnog DPU-a Vijeće Gradskog kotara Split 3 na početku svog mandata donijelo je Program rada i Financijski plan, a koji kroz kapitalna ulaganja predviđa izgradnju crkve za potrebe vjernika s područja gradskih kotara Split 3, Trstenik i Blatine-Škrape (uz Spinut jedini kotarevi koji nemaju adekvatnu crkvu). Naime, po DPU-u koji je na snazi te se sada mijenja predviđena je crkva i društveni sadržaj (tržnica, parking, zelene površine i sl.). Međutim, kroz razgovore Nadbiskupije u Splitu, Grada Splita i Gradskog kotara zaključeno je kako je potrebno donijeti izmjene i dopune istoga, smanjiti obuhvat crkve (što je Nadbiskupija i službeno od Grada zatražila) te povećati društvene sadržaje (tržnicu, garažu, zdravstveni centar i zelene površine), a kako bi se isti mogao i realizirati - navodi Čogelja.

Kotarski čelnik je još dodao:

- Kroz Odredbe za provođenje, obrazloženje i ciljeva izmjena predmetnog DPU-a jasno je vidljiva gore spomenuta inicijativa Naručitelja, Nadbiskupije i samog Gradskog kotara. Stoga smo iznenađeni što Društvo arhitekata Split nije pročitalo iste prije nego što je izdalo priopćenje! U svakom slučaju Grad Split kao naručitelj će u ponedjeljak pružiti odgovore na sva pitanja, a predstavnici Gradskog kotara bit će nazočni javnoj raspravi.


IZVOR: www.dalmatinskiportal.hr
POSJETA: 1232

Povezane vijesti