Urbanistički plan grada Splita iz 1926.

Utorak, 06.03.2018. | Zanimljivosti
Prvi službeni urbanistički plan Splita prema prihvaćenom rješenju njemačkog arhitekta Wernera Schürmanna iz 1926. godine. Neke tadašnje zamisli su realizirane, neke (na sreću) nisu.
"Nakon rata Split je u novoj državi dobio još veću važnost jer nakon što je Zadar pripao Italiji postaje novo upravno središte Dalmacije. Odmah su nastavljene pripreme za izradu urbanističkog plana i izražena je programska osnova.Konačno je 1923. općina raspisala međunarodni natječaj za Regulacijsku osnovu. Trebalo je izraditi generalni i idejni plan s presjecima te detaljne planove. Rok za predaju planova bio je kraj travnja 1924. godine. Ocjenjivački sud sastojao se od 11 članova na čelu s načelnikom dr. Ivom Tartagliom. Odaziv je bio velik. Prispjelo je čak 19 radova iz zemlje i inozemstva. Kako nijedan natjecatelj nije u potpunosti udovoljio propozicijama nije dodijeljena prva nagrada već su spojene druga i treća pa je polovicom iznosa honoriran projekt njemačkog arhitekta Wernera Schürmanna koji je radio u Haagu, a drugom polovicom rad grupe autora iz Beča.

Početkom 1925. Schürmann na poziv općinskog upravitelja dolazi u Split gdje boravi 8 mjeseci i na temelju načela svoga plana i onoga što se u drugim planovima pokazalo primjerenim izrađuje detaljne osnove za pojedine dijelove grada. Njegovo rješenje je bilo racionalno pa je dobro primljeno i u javnosti. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan na sjednici 24. rujna 1926. Izabran je Odbor za njegovo provođenje pa je već 1931. donekle promijenjen. U konačnom prijedlogu posebna je pozornost posvećena glavnim prometnim pravcima i novom kolodvoru na Glavičinama. Nova je luka predviđena u Poljudu. Stara jezgra nije više mogla ostat središtem grada bez velikih rekonstrukcija na štetu graditeljskih spomenika. Stoga je predviđeno njeno premještanje na sjevernu periferiju, pored glavnih prometnih linija. Tu je planirana gradnja nove katedrale, kazališta, uređenja novog trga i korza. Povijesno središte bi se preobrazilo samo u mjeri, koju zahtijevaju higijenski i prometni razlozi u tijesnim ulicama. Grad je oskudijevao zelenim površinama pa se planiralo pošumiti glavna uzvišenja, a sportski stadion s objektima za morske sportove lociran je kod groblja Sustipan koje bi se zatvorilo. Plan je 1928. godine odobrio i veliki župan Splitske oblasti."

U nastavku su dvije slike izložene u Muzeju grada Splita. Na donjoj slici vidimo kako je Split izgledao iz zraka 1926.

IZVOR: Stanko Piplović: Urbanistički razvitak Splita između dva svjetska rata
POSJETA: 2959

Povezane vijesti