Splitski student osmislio instrument za mjerenje sile morskog vala

Ponedjeljak, 09.04.2018. | Zanimljivosti
Do sada nije postojao uređaj koji direktno mjeri silu morskog vala, već bi se sila izračunala kombinacijom drugih parametara morskog vala, kao što su visina i brzina.
Mjerenje sile morskog vala koristi se svugdje u priobalju gdje je djelovanje morskih valova od velike važnosti, kao npr. za izgradnju plaža, marina, luka ili pristajališta plovila.

Branimir Jurun redoviti je student Sveučilišnog Odjela za studije mora - Morsko ribarstvo. Već na prvoj godini počeo se baviti istraživanjem i projektiranjem svog inovativnog instrumenta.

Tijekom jednog predavanja o tome da snaga morskog vala i nagib plaže utječu na veličinu oblutaka na plaži, Branimir je došao do sjajne ideje. Proučavajući morske valove, odnosno djelovanje valova na obalu, odlučio je izraditi inovativni instrument koji izravno mjeri silu morskog vala javlja Dalmacijanews

Studentski Zbor Sveučilišta u Splitu bio mu je velika podrška u razvijanju instrumenta. Preko zadnja tri natječaja za studentske projekte, financirali su mu prototip instrumenta te njegovu izgradnju i razvoj.

2017. godine završen je zadnji projekt kojim je uređaj moderniziran - povećan je broj senzora sile, ostvareno kontinuirano memoriranje podataka te dodano mjerenje brzine vjetra.

San splitskog studenta postao je stvarnost, a to je “Quattuor 45“.

Do danas ne postoji uređaj koji direktno mjeri silu morskog vala. “Quattuor 45“ može se koristiti svugdje u priobalju gdje je mjerenje sile morskih valova od velike važnosti, kao što je kod izgradnje plaža, marina, luka ili pristajališta plovila. Isto tako, može poslužiti u svrhu izgradnje morskih instalacija kao što su kavezni uzgoj ribe, uzgajalište školjkaša pa i izgradnje mostova.

Branimir je svoj znanstveni rad već dva puta predstavio na svjetskim konferencijama, prošle godine u Zürichu te ove godine u Pragu. S instrumentom “Quattuor 45“ još uvijek provodi mjerenja morskih valova, a trenutno piše diplomski rad u kojem će prikazati rezultate dobivene upravo tim instrumentom.

Instrument će u budućnosti zasigurno doprinijeti povećanju sigurnosti u morskim lukama i na morskim instalacijama, a Branimir ima u planu i sinkronizaciju podataka s mobilnim uređajem.

Više o znanstvenom predstavljanju uređaja na linku Quattuor 45
IZVOR: Dalmacijanews
POSJETA: 724

Povezane vijesti