Legalizirajte bespravno izgrađenu zgradu

Srijeda, 16.05.2018. | Vijesti
Rok za predaju zahtjeva je 30. lipnja 2018.
Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu! Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Ukoliko imate zgradu koju ste sagradili bez valjanih dozvola, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njeno ozakonjenje. Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju NADLEŽNOM UPRAVNOM ODJELU koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte OVDJE

Tijek rješavanja zahtjeva možete pratiti preko podataka koji se javno objavljuju u REGISTRU izdanih rješenja o izvedenom stanju. Registar se vodi u elektroničkom obliku, u kojem se dnevno ažuriraju podaci koje unose upravni odjeli i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ).

Podsjetimo, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. godine. Do 30. lipnja 2013. godine, kada je Zakonom bio određen rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, zaprimljeno je 826.948 zahtjeva. Do 5. travnja 2018. godine je izdano 635.113 rješenja po istima ili 76,80 %. Najveći broj zahtjeva riješen je u pojedinim gradskim uredima i to Gradu Dubrovniku, Gradu Vukovaru, Gradu Bjelovaru, Gradu Zagrebu, Gradu Poreču te Gradu Virovitici – svi su riješili preko 90% zaduženih zahtjeva.


IZVOR: mgipu.hr
POSJETA: 865

Povezane vijesti