Novi izgled žnjanskog platoa

Srijeda, 22.03.2017. |
Nestaje cijeli red kafića uz more, a predviđene su zelene površine, sportski tereni, nova cesta...
Zagrebački Arhitektonski fakultet izradio je programske smjernice uređenja žnjanskoga platoa. Prema onome što se vidi na prvo iščitavanje, adio neredu koji vlada desetljećima. Uklanjaju se svi objekti, ali i ono što je još značajnije, pomaknuta je crta kupališta u korist javnog prostora i kupača, odnosno cijeli red kafića uz more nestaje.
Predviđen je vodeni park, lungo mare, zelenilo, tereni za nogomet, rukomet i tenis, biciklističke staze, skate park, dječja igrališta, ugostiteljski sadržaji potpuno drukčiji i uređeni, izrađuje se još jedna cesta nužna za javni prijevoz i oko 590 parking mjesta...
No, krenimo redom, izrađivači su predvidjeli četiri zone, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i zabava, vodeni park i uređena kupališta/plaže.- Navedeni sadržaji povezani su rasterom pješačkih komunikacija koje uključuju mogućnost reguliranog i kontroliranog kolnog prometa za interventna vozila i vozila s dozvolom. Također su formirane zone zelene javne površine unutar kojih nije predviđena izgradnja bilo koje kategorije – stoji u studiji.
Površina predviđena sport i rekreaciju smještena je neposredno uz južnu među prometnog koridora Ulica Ivana Pavla II. s pripadajućim parkiralištima i zelenim površinama, te obuhvaćaju otvorena tenis igrališta s pratećim sadržajima i otvoreno igralište za mali nogomet i rukomet s pomoćnim i tehničkim prostorijama.Izdvojimo još i posebno zonu uređena kupališta/plaže , južno od glavne priobalne šetnice, neposredno uz morsku obalu. Kako pišu izrađivači, planirani sadržaji vežu se uz osnovnu namjenu (kupanje, sunčanje i odmor) i nije predviđena izgradnja solidnih (trajnih) građevina izuzev laganih montažnih (demontažnih) konstrukcija za potrebe službe za nadzor i spašavanje kupača (promatračnice), svlačionica i otvorenih plažnih barova.
U sljedećoj fazi izrade i razrade projekata, uz preduvjet izrade geomehaničko - hidrotehničkih elaborata predviđa se formiranje i oblikovanje obale (kupališta i plaža), uređenih sunčališta, uređenih površina niskog visokog zelenila, sadržaja za osobe s invaliditetom, zone dječjih kupališta i sl.
Dodajmo na kraju da su izrađivači ponudili i okvirne troškove uređenja. Tako bi za uređenje žnjanskog platoa, južno od ulice Ivana Pavla II bi stajalo nešto manje od 13 milijuna kuna, a drugi dio, tzv. cestovna prometnica Ivana Pavla II.oko 16, 6 milijuna kuna. Ukupno, dakle, 29,4 milijuna kuna.


IZVOR: www.dalmatinskiportal.hr
POSJETA: 1178

Povezane vijesti