Na jučerašnjoj sjednici Hrvatskoga sabora, državni tajnik Željko Uhlir predstavio je u prvom čitanju Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostorn">

U saboru predstavljen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Petak, 21.09.2018. | Propisi


Na jučerašnjoj sjednici Hrvatskoga sabora, državni tajnik Željko Uhlir predstavio je u prvom čitanju Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostorn
Predloženim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

Predloženim zakonom:

- vrši se daljnje usklađenje odredbi kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje s Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu u svrhu olakšanog pristupa jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora
- osigurava se provedba mjera iz Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine
- smanjuju se administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu
- osigurava se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe
- otklanjaju se nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi Zakona koje se odnose na uvjete za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva za domaće, odnosno za strane pravne i fizičke osobe obrtnike koji te djelatnosti obavljaju u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi, odnosno na trajnoj osnovi
- dopunjuju prekršajne odredbe koje se odnose na strane pravne i fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na privremenoj ili povremenoj osnovi.

Cilj ovoga zakona je urediti uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje te osigurati pravo pružanja usluga i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uz navedene opće ciljeve nastoje se postići i posebni ciljevi: preispitivanje i vrednovanje dosadašnjih rješenja u odnosu na aktualne i predvidive poslovne i gospodarske okolnosti, ravnoteža između potrebe za čim slobodnijem pristupu tržištu gospodarskih subjekata/pojedinaca i potrebe da se njihovim radom ispune zahtjevi javnog interesa u graditeljstvu/prostornom uređenju; zadovoljavanje kriterija nediskriminacije, nužnosti i razmjernosti kod reguliranja svake djelatnosti/posla; reguliranje bilo koje djelatnosti/posla na način da pozitivno utječe na vrsnoću izgrađenog prostora, konkurentnost i razvoj graditeljstva te na podizanje pouzdanosti građevina i kvalitete građenja, uz minimiziranje negativnih utjecaja na obavljanje djelatnosti/posla gospodarskih subjekata/fizičkih osoba; reguliranje uvjeta za obavljanje djelatnosti/poslova za gospodarske subjekte iz zemalja članica Europskog gospodarskog prostora u skladu s pravilima za prekogranično pružanju usluga i za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija.

Izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja odgovornosti profesionalnih osoba, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu.

Prijedlog zakona možete pogledati na slijedećem linku Klikni ovdje


IZVOR: http://www.mgipu.hr
POSJETA: 582

Povezane vijesti