Stručno savjetovanje u Splitu

Subota, 25.03.2017. | Propisi
Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira stručno savjetovanje o primjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzorno
Hrvatska komora inženjera građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira stručno savjetovanje o primjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera objavljenog u Narodnim novinama, broj 111/14, te Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine objavljenog u Narodnim novinama, broj 43/14.

Zašto?

Zbog potrebe upoznavanja sudionika u gradnji s odredbama nove građevinske regulative u pogledu provedbe stručnog nadzora, vođenja građevinskog dnevnika, sadržaja završnog izvješća nadzornog inženjera i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te ujednačavanja rada u cilju zaštite od posljedica nepoznavanja ili pogrešne primjene propisa.

Kako će se provoditi izobrazba?

Izobrazba će se provoditi u sklopu stručnog savjetovanja predavanjima i radionicom u ukupnom trajanju od četiri školska sata. Stručno savjetovanje je namijenjeno svim stručnim osobama koje sudjeluju u gradnji (građevinari, arhitekti, strojari ili elektroinženjeri), prvenstveno onima koji imaju ili koji namjeravaju provoditi stručni nadzor ili obavljati poslove vođenja građenja.

Predavanja i radionica provodit će se na način da polaznici steknu potpuno znanje i razumijevanje o obvezama i pravima koje Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine postavlja pred njih u obavljanju stručnih poslova gradnje.

Kada i gdje će se održati savjetovanje?

Savjetovanje će se održati 30. ožujka 2017., od 16,15 - 19,30 sati u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271/1, Zagreb - video-linkom na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Ulica Matice hrvatske 15, Split. 30. ožujka 2017.

Program

16,15 - 17,15 » Odredbe iz Zakona o gradnji o provedbi stručnog nadzora, vođenju građevinskog dnevnik, završnom izvješće nadzornog inženjera te pisanoj izjavi o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
Davorin Oršanić, dipl.ing.arh.

17,15 - 18,15 » Način provedbe stručnog nadzora građenja te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera » Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera
dr.sc. Lino Fučić, dipl. ing. građ.

Pauza 15 min

18,30 - 19,30 » Obrasci, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika te sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine » Primjeri građevinskog dnevnika te pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
Damir Borović, dipl.ing.građ.


IZVOR: www.hkig.hr
POSJETA: 1731

Povezane vijesti