Konferencija: Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima

Četvrtak, 04.10.2018. | Vijesti
20. listopada 2018. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održat će se konferencija pod nazivom Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, u subotu, 20. listopada 2018. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održat će se konferencija pod nazivom Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima. Ova konferencija jedno je u nizu događanja koje će obilježiti predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europe.

Organizatori konferencije su Vijeće Europe - Konvencija o europskim krajobrazima, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj, u suradnji s Ministarstvom kulture, Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Implementacija Konvencije o europskim krajobrazima jedna je do aktualnih tema na europskoj razini te je ova konferencija prilika za razmjenu znanja i informacija o krajobrazu u različitim kontekstima. Konvencija je ugrađena u hrvatski zakonodavni okvir donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima („Narodne novine”, br. 12/2002).

Tijekom konferencije bit će dan pregled resornih politika koje u svom djelokrugu provode neke od ciljeva Konvencije, visokoškolskih ustanova koje obrazuju krajobrazne stručnjake, a bit će prezentirani i konkretni projekti vezani uz pojedine krajobrazne teme. Pored hrvatskih predavača, konferenciji će poseban doprinos dati i ugledni inozemni stručnjaci.

Konferencija je namijenjena tijelima državne uprave koja se bave krajobraznom problematikom, stručnjacima na području arhitekture i krajobrazne arhitekture, prostornog planiranja, zaštite prirodne i kulturne baštine, okoliša, gospodarstva, turizma i dr. te akademskoj zajednici i najširoj javnosti.

Tijekom konferencije, planirano je i otvorenje zajedničke izložbe studenata Arhitektonskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Program konferencije dostupan je OVDJE.IZVOR: mgipu.hr
POSJETA: 593

Povezane vijesti