Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju do 10.11.2018.

Utorak, 16.10.2018. | Propisi
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.
Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz pripojenje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Ministarstvu s 1. siječnja 2019. godine.

Donošenjem predloženog Zakona:

- Hrvatski zavod za prostorni razvoj pripojiti će se Ministarstvu 1. siječnja 2019. godine
- stručne poslove prostornog uređenja za Državu obavljati će Ministarstvo
- poslove Zavoda preuzima Ministarstvo
- dostupnost javnosti donesenog prostornog plana državne razine u analognom obliku osiguravati će Ministarstvo
- Ministarstvo će preuzeti sve poslove, radnike, arhiv i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze, financijska sredstva i drugu imovinu Zavoda
- Zavod će prestati postojati danom upisa brisanja u sudskom registru
- danom brisanja Zavoda prestati će mandat ravnatelju Zavoda, te predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 10. studenog 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.


IZVOR: http://www.mgipu.hr
POSJETA: 509

Povezane vijesti