Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na javnom savjetovanju do 10.11.2018.

Utorak, 16.10.2018. | Propisi
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz prestanak rada Agencije s 1. srpnja 2019. godine.

Donošenjem predloženog Zakona će:

- prestati s radom Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 1. srpnja 2019. godine
- se propisati završavanje donošenja rješenja o izvedenom stanju
- se urediti vraćanje predmeta i završavanje istih po mjesno nadležnim tijelima
- se urediti preuzimanje materijalnih sredstava.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 10. studenog 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.


IZVOR: www.mgipu.hr
POSJETA: 626

Povezane vijesti