Stručno savjetovanje u Zagrebu

Utorak, 27.11.2018. | Vijesti
Provedba stručnog nadzora, vođenje građevinskog dnevnika, završno izvješće nadzornog inženjera te izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sve prema novoj građevinskoj regulativi
Hrvatska komora inženjera građevinarstva organizira stručno savjetovanje o primjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera objavljenog u Narodnim novinama, broj 111/14 uključujući i Pravilnike o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera objavljenog u Narodnim novinama, broj 107/15 i 20/17, te Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine objavljenog u Narodnim novinama, broj 43/14.

Seminar se provodi zbog potrebe upoznavanja sudionika u gradnji s odredbama nove građevinske regulative u pogledu provedbe stručnog nadzora, vođenja građevinskog dnevnika, sadržaja završnog izvješća nadzornog inženjera i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te ujednačavanja rada u cilju zaštite od posljedica nepoznavanja ili pogrešne primjene propisa.

Izobrazba će se provoditi u sklopu stručnog savjetovanja predavanjima i radionicom u ukupnom trajanju od četiri školska sata. Stručno savjetovanje je namijenjeno svim stručnim osobama koje sudjeluju u gradnji (građevinari, arhitekti, strojari ili elektroinženjeri), prvenstveno onima koji imaju ili koji namjeravaju provoditi stručni nadzor ili obavljati poslove vođenja građenja. Predavanja i radionica provodit će se na način da polaznici steknu potpuno znanje i razumijevanje o obvezama i pravima koje Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine postavlja pred njih u obavljanju stručnih poslova gradnje.

Savjetovanje će se održati u 04. prosinca 2018. godine (utorak), od 16,15 - 19,30 sati u prostorijama Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271/1, Zagreb (Chromosov toranj).

Cijena savjetovanja: 400 kn + PDV, uplata se vrši na temelju računa koji će biti dostavljen svim prijavljenim kandidatima.

Na savjetovanje se možete prijaviti Ovdje.IZVOR: www.hkig.hr
POSJETA: 645

Povezane vijesti