Pojeftinjuje gradnja: Lokacijska i građevinska dozvola će koštati puno manje nego do sada

Četvrtak, 13.04.2017. | Vijesti
Vlada je u četvrtak prihvatila izmjene Uredbe o tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje dio upravnih pristojbi za izdavanje akata iz upravnog područja prostornog uređenja i graditeljstva
Lokacijska dozvola, rješenje o izmjeni ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu obiteljske kuće, odnosno zgrade koja nije veća od 600 kvadratnih metara građevinske površine, neovisno o veličini građevne čestice, ubuduće će koštati 800 kuna, umjesto 10 tisuća kuna.
Istodobno, za zgradu koja je veća od 600 kvadratnih metara bruto građevinske površine koja se nalazi na građevnoj čestici površine do dvije tisuće kvadratnih metara lokacijska dozvola koštat će 2,5 tisuća kuna umjesto 10 tisuća kuna koliko trenutno košta.

Lokacijske dozvole za veće zahvate u prostoru, odnosno infrastrukturne građevine ostaju na istim razinama kao i sada te se kreću od 10 do 25 tisuća kuna. Utvrđeno je i da građevinska dozvola za obiteljsku kuću, odnosno rješenje i njenoj izmjeni ili dopuni košta 800 kuna.

Vlada je, naime, u četvrtak prihvatila izmjene Uredbe o tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje dio upravnih pristojbi za izdavanje akata iz upravnog područja prostornog uređenja i graditeljstva.
No, uvode se i neke nove tarife, s obzirom da je Uredbu trebalo uskladiti sa Zakonom o procjeni nekretnina koji je donesen prije dvije godine.Minimalni iznos upravne pristojbe za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za građevine za koje se provodi procjena utjecaja na okoliš i prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu, a koje ne izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, pak, smanjuje se sa 14 na 12 tisuća kuna.Novina su tri upravne pristojbe koje su vezane uz procjenu nekretnina.

Tako će 180 kuna koštati izdavanje izvatka iz baze, odnosno zbirke kupoprodajnih cijena te izvatka iz kartografskog prikaza približnih vrijednosti nekretnina grada ili županija.

Izdavanje kartografskog prikaza približne vrijednosti nekretnina grada ili županije koštat će 400 kuna. Ove tarife dijelom su i priprema za uvođenje poraza na nekretnine.


IZVOR: www.novilist.hr
POSJETA: 1068

Povezane vijesti