DAS objavio natječaj za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na devet lokacija

Ponedjeljak, 28.01.2019. | Vijesti
Pretpostavljeni ukupan broj novih parkirnih mjesta raspoređenih u devet novih garaža je 2197
Društvo arhitekata Splita organizira i provodi javni, otvoreni, opći, anketni, u jednom stupnju, prvog stupnja složenosti, anonimni, natječaj za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja garaža na devet lokacija u Splitu. Raspisivač natječaja i investitor je tvrtka Split parking.- Cilj natječaja je pronalaženje najboljih arhitektonsko-urbanističkih rješenja između više različitih prijedloga garaža na devet lokacija u Splitu. Natječaj se raspisuje kao anketni radi utvrđivanja prostornih i oblikovnih osobitosti zgrada garaža te istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka. Program obuhvaća izgradnju novih ili nadogradnju postojećih garaža/javnih parkirališta na devet različitih lokacija. Provođenje natječaja konačni je početak rješavanja problema parkiranja u gradu te uspostava visokokvalitetnog sustava rješavanja prometa u mirovanju kojima će upravljati komunalno poduzeće Split parking. Naime, problem parkiranja u Splitu je jedan od gorućih komunalnih problema nastao dugogodišnjim zapostavljanjem prometa u mirovanju. Na predmetnim lokacijama nije propisana obveza provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja, već je provedba natječaja isključivo želja investitora s ciljem da se dobije najbolje cjelovito rješenje za sve lokacije - navodi DAS.

Tvrtka Split parking kao investitor i budući upravitelj novih garaža želi da nove garaže budu jedinstvene, kreativno oblikovane, prepoznatljive, ekološki prihvatljive, inovativne te, naravno, da budu u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom Splita (GUP). U nastojanju da parking učini što dostupnijim građanima Splita, turistima, tvrtkama, Split parking ponudit će svoju tehnologiju, znanje i kapacitete te će biti glavni pokretač rješavanja problema parkiranja u gradu Splitu.

- Svi zainteresirani natjecatelji imaju pravo sudjelovanja u natječaju individualno ili u sklopu tima. Broj članova u timu nije ograničen. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada: dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno - navodi se u natječaju.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova, a čine ga direktor Split parkinga Marko Bartulić (predstavnik raspisivača), Jure Granić, dipl.ing. cestovnog prometa (predstavnik raspisivača), Boris Popović dipl.ing.arh. (predstavnik provoditelja), Mirko Buvinić, dipl.ing.arh. (predstavnik provoditelja) i Ivan Jurić, dipl.ing.arh. (predstavnik provoditelja). Zamjenik člana OS-a je prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.građ. stručni savjetnik za prometno rješenje je Jozo Šitum, dipl.ing.cestovnog prometa. Tehnička komisija u sastavu: Antonija Dominović dipl.ing.arh. (predstavnik provoditelja), Luka Petričević, dipl.ing.arh. (predstavnik provoditelja), a tajnica natječaja je Daša Gazde dipl.ing.arh (predstavnik provoditelja).

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 368.500,00 kuna neto odnosno cca 512.950,00 kn bruto (bez PDV-a). Provnagrađeni će dobiti 147.400,00 kn, druga nagrada nosi 92.125,00 kn, treća 55.275,00 kn, četvrta 44.220,00 kn i peta. 29.480,00 kn.

Natječaj počinje danas, a Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 29. svibnja 2019. godine te po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Odluka Ocjenjivačkog suda obvezujuća je za raspisivača.

- Pretpostavljeni ukupan broj novih parkirnih mjesta raspoređenih u devet novih garaža je 2197. Uz procjenu od 20 m2 po 1 GPM sa pripadajućom kolnom površinom i povećanjem od 25 % za preostale sadržaje i bruto površinu građevina - procijenjena bruto građevinska površina za svih devet garaža iznosi GBRP (sveukupno) = 54.925,00 m2. Procjena ukupne investicije, temeljena na procjeni od oko 35.500 kn (bez PDV-a) po parkirnom mjestu, iznosi (troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) 77.993.500,00 kn (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost radova proizlazi iz investicijske strategije Naručitelja, a zasniva se na već realiziranim usporedivim projektima, veličini ukupnih zahvata i tipizaciji rješenja. Procjena vrijednost ukupne projektno-tehničke dokumentacije za svih devet garaža iznosi 3.899.675,00 kn (bez PDV-a) - piše u natječaju.

Cjelokupni natječaj možete pogledati na linku: NATJEČAJ za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja GARAŽA NA 9 LOKACIJA U SPLITU


IZVOR: Dalmatinski portal
POSJETA: 531

Povezane vijesti