Izmjenama zakona do bržeg i lakšeg izdavanja dozvola

Srijeda, 27.02.2019. | Propisi
Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo prijedloge izmjena zakona o gradnji te prostornom uređenju, kojima se planira skraćivanje procedura i vremena potrebnoga za ishođenje građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvola, što bi trebalo pobo
Konačnim prijedlozima izmjena i dopuna dva zakona, nacionalni programi reformi za 2018. i 2019. godinu sadrže mjeru za unaprjeđenje pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građene i poslove subjekte, te eDozvole, koja predviđa dogradnju Informacijskog sustava prostornog uređenja za eKonferenciju.

Provedbom prve kani se olakšati pristup uslugama koje pruža javna uprava uspostavom jedinstvenih upravnih mjesta kao fizičkih i digitalnih portala, jer će korisnicima na jednom mjestu biti dostupne informacije i usluge tijela javne uprave, a drugom se namjerava smanjiti administrativno opterećenje ulagača u nekretninski sektor, rasteretiti sudionike u graditeljskim poduhvatima i javnu upravu od neučinkovitih procedura, te povećati transparentnost postupaka u području prostornog uređenja i gradnje.

Donošenjem predloženih zakona će se pojednostaviti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola, te samo građenje, a u slučaju Zakona o prostornom uređenju ishođenje lokacijskih dozvola, što će, ocjenjuju u Ministarstvu, utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje građevina različite namjene i time na povećanje broja investicija i zaposlenih u građevinarstvu, te dovesti do jačanja konkurentnosti i rezultirati pozitivnim učinkom na položaj Hrvatske na Doing Business ljestvici Svjetske banke.

Prijedlogom zakona definira se i da će javnopravno tijelo koje izdaje dozvole moći zatražiti suglasnost od drugih takvih tijela, a rok za njihovo očitovanje bit će ograničen na 15 dana.

Donošenje ovih zakona predlaže se po hitnom postupku, iz osobito opravdanih razloga, odnosno provedbe ciljeva utvrđenih nacionalnim programima reformi za 2018. i 2019. godinu.

Ministarstvo poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se do 20. ožujka 2019. godine aktivno uključi u javno savjetovanje putem portala eSavjetovanja:

Za izmjene i dopune Zakona o gradnji
Za izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju


IZVOR: http://www.mgipu.hr
POSJETA: 511

Povezane vijesti