Objavljeni rezultati za PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Petak, 01.03.2019. | Vijesti
Na natječaj koji je trajao od 26.10.2018. do roka za predaju natječajnih radova 31.01.2019. regularno je zaprimljeno 20 radova. Ocjenjivački sud na Sjednici održanoj 25.02.2019. većinom glasova donio je odluku o nagradama.
GRAD ZAGREB i DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)

Objavljuju REZULTAT za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja GRADSKE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA-PAROMLIN

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja 3527-2018-EVV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:69-18/ZG-AU/NJN

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail:javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA:
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,
OIB: 87490332083, telefon: +385 1/481-6151, email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

PROGRAM NATJEČAJA I NATJEČAJNE PODLOGE:
Izrađivač natječajnog programa: Dragica Barešić, dipl.ing.arh., A-U 562, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,Ulica Republike Austrije 18

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zgrade Gradske knjižnice Grada Zagreba-Paromlin.
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje za novu zgradu Gradske knjižnice Zagreb na lokaciji Paromlin koja će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati lokaciju između Paromlinske ceste i Trnjanske ceste u Zagrebu.

Na natječaj koji je trajao od 26.10.2018. do roka za predaju natječajnih radova 31.01.2019. regularno je zaprimljeno 20 radova.

OCJENJIVAČKI SUD koji je djelovao u sastavu:

Predsjednik:
prof. Krešimir Rogina, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Dopredsjednica:
Vesna Kusin, prof.povj.umj., predstavnik raspisivača

Članovi:
1. prof. dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.
2. Sanja Jerković, dipl.ing.arh.
3.Tihomil Matković, dipl.ing.arh.
4. Davor Trupković, dipl.ing.arh.
5. izv.prof.dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh.
Zamjenici:
1. Dragica Barešić, dipl.ing.arh.
2. izv.prof. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.

Na sjednici održanoj 25.02.2019. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 271.040,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 14

Autori:
UPI-2M d.o.o.
Anamaria Filipović
Berislav Medić
Paula Žinić
Maja Huljev Ton
Luka Matošević
Mia Depolo
Lucija Belinić
Roko Guberina

1. nagrada 1. nagrada 1. nagrada 1. nagrada 1. nagrada 1. nagrada


II. Nagrada u neto iznosu 169.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 04

Autori:
dr. sc. Nikola Polak, dipl. ing. arh.
Jadranka Kruljac Polak, dipl. ing. arh.
suradnici: Sanja Huić, mag. ing. arch.
Inga Panza, student
vizualizacije: Image Factory
oblikovanje ovojnice dimnjaka: red. prof. Siniša Majkus, akademski kipar
stručni konzultanti: Josip Galić, dipl. ing. građ. – konstrukcija
mr. sc. Alan Brunčić, dipl. ing. građ. – geomehanika
Željko Mužević, univ. spec. aedif.
Tomislav Vučinić, dipl. ing. stroj. – energetska učinkovitost i održiva gradnja

2. nagrada 2. nagrada 2. nagrada


III. Nagrada u neto iznosu 101.640,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 20

Autori:
ZDL ARHITEKTI d.o.o.
Siniša Zdjelar, ovl. arh.
Antonija Plavotić, ovl. arh.
Miljan Salata, mag. Ing. arh.
Zora Starčević, mag. Ing. arh.
Ariana Antić, mag. Ing. arh.
Marijana Bratović, mag. Ing. arh.
Ana Kaftanoska, mag. Ing. arh.

3. nagrada 3. nagrada 3. nagrada


IV. Nagrada u neto iznosu 81.312,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03

Autori:
Ivan Mucko, ovlašteni arhitekt
Damir Novoselec, ovlašteni arhitekt
Suradnici: Krešimir Galović, prof.povj.umj. – povijesno konzervatorska studija
Zlatko Uzelac, prof.povj.umj. – urbanističko konzervatorsko rješenje
Max Mucko bacc. oec. – oblikovanje i vizualizacije
Ivan Ivoš, akademski kipar – skulptura „ Jato knjiga“
DAIKIN Hrvatska, Gordan Čeak dipl.ing.stroj. – koncepcija energetskog rješenja

4. nagrada 4. nagrada 4. nagrada


V. Nagrada u neto iznosu 54.208,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 01

Autor:
STUDIO FABULA d.o.o.
Jana Čulek
Suradnica: Lucija Grofelnik

5. nagrada 5. nagrada 5. nagrada


Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 14.875.798,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 677.600,00 kuna neto, odnosno 913.157,01 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 198.198,00 kuna, odnosno 337.207,00 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 14.000.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 242.400.000,00 kuna (bez PDV-a), cca 10.000,00 kn/m2.

Za Ocjenjivački sud:
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh.
tajnica natječaja


IZVOR: Društvo arhitekata Zagreba
POSJETA: 696

Povezane vijesti