Otvoreno e-savjetovanje o nacrtima 5 općih akata Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Petak, 31.05.2019. | Vijesti
E-savjetovanje je otvoreno od 21. svibnja do 21. lipnja 2019. godine.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva poziva sve svoje članove da se uključe u e-savjetovanje o slijedećim nacrtima općih akata:

- Nacrt Pravilnika o stručnom usavršavanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Program stručnog usavršavanja

- Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju

- Nacrt Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupanju

- Nacrt Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva

- Nacrt Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva

E-savjetovanje je otvoreno od 21. svibnja do 21. lipnja 2019. godine.

Glavna svrha ovoga savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o vašim stavovima i prijedlozima u odnosu na predložene nacrte akata.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta i to e-mailom na adresu hkig@hkig.hr.

Više informacija na stranici: e-Savjetovanja.


IZVOR: Hrvatska komora inženjera građevinarstva
POSJETA: 505

Povezane vijesti