Savjetovanje s javnošću

Ponedjeljak, 02.09.2019. | Propisi
Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti na određeni propis.


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nacrte zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti, sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), objavljuje u aplikaciji e-Savjetovanja kako bi zainteresirana i stručna javnost mogla aktivno sudjelovati u njihovom donošenju. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta također se javno objavljuju kako bi se vidio učinak savjetovanja.

Pristupite aplikaciji TEXT LINKAe-Savjetovanja i sudjelujte u javnim raspravama:

Koordinatorica za savjetovanje Ministarstva graditeljstava i prostornoga uređenja:
Daliborka Nović, dipl.iur.
Tel: 01/3782 168


IZVOR: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
POSJETA: 467

Povezane vijesti