Iskoritite subvenciju za otplatu dijela stambenog kredita

Ponedjeljak, 16.09.2019. | Vijesti
Velik je broj zahtjeva za subvencioniranim stambenim kreditom, a prijave traju do kraja mjeseca.


Riječ je ovdje o već dobro poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Do 13. rujna 2019. godine zaprimljeno je 849 zahtjeva od kojih je obrađeno njih 100 - 80 ih je odobreno a 20 vraćeno na doradu dokumentacije.

Što se subvencionira?

- stambeni kredit do najviše 1.500 € po m2 u kunama, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 € u kunama,
- rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina,
- cijena od 1.500 € odnosno ukupni iznos kredita od 100.000 € mogu biti i veći ali se razlika ne subvencionira,
- visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto.

Tko može podnijeti zahtjev za subvenciju?

- građani s prebivalištem na području RH koji nisu stariji od 45 godina
- koji imaju kreditnu sposobnost tj. ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita,
- koji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji bračni ili izvanbračni drug u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Koje dokumente je potrebno priložiti?

Za kupnju kuće ili stana uz zahtjev potrebno je još priložiti:

- presliku osobne iskaznice
- presliku rodnog lista za maloljetno dijete
- predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
- presliku zemljišnoknjižnog izvatka
- presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
- potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
- javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
- javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće i
- izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za gradnju ili rekonstrukciju kuće uz zahtjev potrebno je još priložiti:

- presliku osobne iskaznice
- presliku rodnog lista za maloljetno dijete
- presliku zemljišnoknjižnog izvatka
- presliku akta za građenje
- presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
- potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u - Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
- javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
- javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
- izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Kako do subvencioniranog kredita?

1. Pronađite željenu nekretninu/građevinsko zemljište za gradnju kuće ili imate kuću koju je potrebno dovršiti
2. Javite se u banku radi izrade procjene vrijednosti nekretnine te informacije o potrebnoj dokumentaciji za procjenu kreditne sposobnosti
3. Nakon javnog poziva APN-a za podnošenje zahtjeva za subvenciju predajte zahtjev u banku
4. Kad je prikupljena sva dokumentacija, banka odobrava kredit i šalje u APN
5. Ako APN odobri zahtjev za subvencioniranje kredita, u banci potpisujete Ugovor o stambenom kreditu
6. Isplata kredita

Koje banke sudjeluju u provedbi programa?

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je 9. kolovoza 2019. godine Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.EKS*- efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje (ili dulje u slučajevima iz čl. 12 i čl. 13 Zakona ), a najmanje slijedeće dvije godine, neće biti viši od 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate kredita.
Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućena subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.

U dvije godine provođenja odobreno je 5300 subvencioniranih stambenih kredita a u tim je obiteljima do sada rođeno više od 800 djece. U naredne dvije godine očekuje se da će još toliko mladih uz pomoć ove stambene mjere riješiti svoje stambeno pitanje.

Prijave za subvencionirane kredite, koje su započele 10. rujna 2019. trajati će tri tjedna, a sudeći prema interesu, za očekivati je da će i ovaj krug subvencija biti iskorišten maksimalno. S obzirom na izuzetno uspješan krug subvencioniranja prošle godine i ishod ove godine, Ministarstvo mjeru subvencioniranja stambenih kredita planira i u 2020. godini, a pozivi će biti otvoreni u ožujku i rujnu.

Dodatne informacije:

- Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Subvencioniranje stambenih kredita - općenito
- Najčešća pitanja i odgovori
- Informativni letak


IZVOR: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
POSJETA: 795

Povezane vijesti