Kreće prijava projekta za EU sredstva „PALAČA ŽIVOTA – GRAD MIJENA“

Petak, 01.11.2019. | Vijesti
U staru jezgru i Dioklecijanovu palaču uložit će 24 milijuna kuna.


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je nedavno Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Gradu Splitu za projekt “PALAČA ŽIVOTA – GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES”.

Nositelj projekta je Grad Split, partneri su Turistička zajednica Grada Splita i Muzej grada Splita, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi 23,8 milijuna kuna, od čega 18,2 milijuna kuna raspoloživih bespovratnih sredstva EU.

Projekt se temelji na obnovi, valorizaciji, prezentaciji i unapređenju upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom povijesne jezgre Splita s Dioklecijanovom palačom, uključujući pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, Staru gradsku vijećnicu, i objekte koji se nalaze unutar zaštićene povijesne cjeline – Muzej grada Splita te jugoistočnu kulu Dioklecijanove palače s pripadajućim depoima Muzeja grada u zgradi u Lukačićevoj 5 i izlazom na južni dio istočnog zida palače.

Svrha projekta je integriranim pristupom staviti navedene lokacije u funkciju održivog razvoja lokalne zajednice te predstaviti Split kao grad slojevite i žive kulturne baštine. Investicije predviđene projektom uključuju konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate i opremanje navedenih objekata, kao i uspostavu suvremenih postava kojima će prezentirati slojevita povijest i razvoj Splita. U uređenje i opremanje Stare gradske vijećnice uložit će se tako preko 7 milijuna kuna, u obnovu i opremanje dijela Muzeja grada Splita više od 2 milijuna kuna, a u jugoistočnu kulu s pripadajućim prostorima u Lukačićevoj 5 i dijelom istočnog zida Palače preko 5 milijuna kuna, dok su za izradu suvremenih prezentacijskih postava predviđena 3 milijuna kuna. Ostatak ulaganja odnosi na projektno-tehničku dokumentaciju koja uključuje i plan održivog upravljanja posjetiteljima, zatim stručni nadzor nad radovima, edukacije i radionice, vidljivost, uspostavu sustava ulaznica i praćenja posjetitelja, dizajn autentičnih i kreativnih suvenira i eno-gastro proizvoda temeljem na kulturnoj baštini i lokalnom kontekstu te upravljanje projektom.

Kroz konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate, interpretaciju, interaktivnu prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju djelatnika u kulturi i radionice s lokalnim stanovništvom, razvoj mjera održivog upravljanja posjetiteljima i starom gradskom jezgrom, poboljšanje vidljivosti, kao i uvođenjem sadržajem i mjerilom primjerenih kulturno-turističkih i ugostiteljskih sadržaja u sklopu muzejske ponude doprinijet će razvoju nove, disperzirane kulturne i posjetiteljske infrastrukture, rasterećenju najopterećenijih lokaliteta stare gradske jezgre te razvoju svijesti o važnosti očuvanja baštine i njezinoj ulozi u održivom razvoju lokalne zajednice. Projekt će ujedno, sukladno zahtjevima samog poziva i pokazateljima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, doprinijeti porastu broja domaćih i stranih posjetitelja novouređenim lokacijama kulturne baštine te posljedično doprinijeti razvoju Splita kao cjelogodišnjeg kulturno-turističkog grada.

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. priprema prijavu, projekt će biti prijavljen do 28. studenog 2019. godine, a pripremne aktivnosti, poput javne nabave za izvođenje radova i opremanje Stare gradske vijećnice, već su u tijeku.


IZVOR: Gradonacelnik.hr / Grad Split; foto: Josip Ostojić - arhiva
POSJETA: 377

Povezane vijesti