Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2019. godini

Srijeda, 06.11.2019. | Vijesti
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) najavljuje Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2019. godini za projekte ostvarene u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019.


Otvorenje Godišnje izložbe i dodjela Nagrada UHA-e planirani su u ožujku 2020. godine u Splitu u suradnji s Društvom arhitekata Splita (DAS).

Autori koji žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2019. godinu u matičnom društvu.

Sukladno “Pravilniku o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata”, ostvarenja prezentirana na godišnjoj izložbi konkuriraju za godišnje nagrade:

• Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva

• Drago Galić za najuspješnije ostvarenje u području stambene arhitekture

• Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja

• Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture

Rok prijave:

15.12.2019. – 15.01.2020.

Način prijave:

Putem online prijavnog obrasca koji će se morati ispuniti za svaki pojedini rad pri čemu je važno da se kao autori potpisuju fizičke osobe koje su članovi matičnih društava.

Dokumentacija za prijavu:

1) materijali za web objavu (fotografije i grafički prikazi u rezoluciji primjerenoj za web, tekstualno obrazloženje)

2) materijali za arhivu UHA-e i tisak kataloga (fotografije i grafički prikazi u rezoluciji primjerenoj za tisak)

3) PDF priprema plakata (prema predlošku koji će biti priložen uz poziv u rezoluciji primjerenoj za ispis)

4) Izjava o autorstvu i suglasnost za objavu projekta

5) Potvrda o uplati participacije

Publicistika odnosno nakladnički rad, osim online prijave, predavat će se i u 3 primjerka koje je potrebno dostaviti na adresu UHA-e (Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb).

Svi uredno predani radovi bit će trajno dostupni i pretraživi na web stranicama UHA-e kao dio digitalnog arhiva i baze podataka koje Udruženje razvija u suradnji sa svim lokalnim društvima.

Detaljne upute i online obrazac bit će objavljene uz Poziv na prijavu za Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2019. godini početkom prosinca 2019. godine.

Katalog Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2018. možete naći na poveznici ČIP 1-4 / 2019 (764-767).


IZVOR: Udruženje hrvatskih arhitekata
POSJETA: 475

Povezane vijesti