Vlada prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

Ponedjeljak, 25.09.2017. | Propisi
Vlada Republike Hrvatske je na 57. sjedinici, održanoj u petak 22. rujna 2017. godine, prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima te ga uputila u saborsku proceduru.
Donošenjem ovoga Zakona osigurava se provedba izmijenjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za usklađeno područje građevnih proizvoda.

Također, kako je pravni okvir kojim su uređeni građevni proizvodi u neusklađenom području uređen na isti način kao i građevni proizvodi iz usklađenog područja na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 305/2011, donošenjem ovoga Zakona usklađuju se odredbe važećeg Zakona, koje se odnose na neusklađeno područje, sa spomenutim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 305/2011.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima


IZVOR: www.mgipu.hr
POSJETA: 631

Povezane vijesti